Drei Kreise

Drei Kreise

Collage
2014 | 20 x 25,2 cm